Programma-overzicht

9:00 - 9:30 uur
Inloop met koffie en thee
9:30 - 9:40 uur
Opening door dagvoorzitter
9:40 - 10:20
Plenair college 1
Arbobeleid van de toekomst
Maurice Rosbender
Tijdens de opening nemen we u mee langs de belangrijkste aandachtspunten rondom het arbobeleid van de toekomst.
10:20 - 11:00
Plenair college 2
Afrekenen met ongewenst gedrag
Marianne van der Meulen - Merlijn Medezeggenschap
Pesten, intimidatie en agressie. Allemaal vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Telkens weer blijkt uit onderzoek dat een schrikbarend aantal werknemers last heeft van ongewenst gedrag. Niet alleen ontzettend schadelijk voor de (psychische) gezondheid van werknemers, maar ook voor de organisatie.
Hoe kunt u als OR uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit soort gedrag? In deze workshop kijken we naar een scala aan instrumenten, waaronder de interne klachtenregeling en een gedragsprotocol. Uiteraard komen de bevoegdheden van de OR op dit terrein ook aan bod.
11.00 - 11.30
FAQ en koffiepauze
11:30 - 12:30
Workshopronde 1
Invloed op arborisico's
Simon Troost - OR Academy
Overal waar gewerkt wordt zijn arborisico's: gezondheidsrisico's die je kunt oplopen tijdens het werk. Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol bij het in kaart brengen van deze risico's en ervoor zorgen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt. Maar hoe pakt u deze rol met verve op?
Duurzame inzetbaarheid
Maurice Rosbender
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Marianne van der Meulen - Merlijn Medezeggenschap
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in uw organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?
12:30 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 14:00
Plenair - Mindmagicshow
14:00 - 15:00
Workshopronde 2
Aan de slag met de RI&E
Simon Troost - OR Academy
Wat houdt een RI&E in, wat kun je ermee en hoe kun je als OR hiermee aan de slag? Na afloop van deze workshop weet u wat u kunt, wat er wettelijk verplicht is, en hoe u als OR zo goed mogelijk uw rol hierin kunt oppakken, om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving binnen uw organisatie.
VGWM-commissie
Emelda Hendriks - Cintea
Het instellen van een VGWM-commissie biedt vele voordelen voor een OR. Niet alleen kan de VGWM-commissie een OR ontzien op het gebied van arbo, ook kan specialistische kennis beter ingezet worden. Welke voordelen heeft een dergelijke commissie nog meer, hoe functioneert deze commissie in de praktijk en welke bevoegdheden horen daarbij?
Aanvragen second opinion bij onenigheid oordeel bedrijfsarts
Pim Berkhout - De Arbodienst
Als een zieke werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, kan deze een second opnion aanvragen bij de Landelijke Pool Bedrijfsartsen Second Opinion (LPBSO), het centrale punt voor het uitvoeren van second opinions. Een second opinion mag nooit geweigerd worden en de kosten hiervan zijn voor rekening van de werkgever. Bij het aangaan van een contract met een arbodienst heeft de OR instemmingsrecht. Ze moet goed op de hoogte zijn wat de minimale vereisten zijn die in het basiscontract geregeld moet zijn, van toegang tot de bedrijfsarts tot en met de overleg met de or en de preventiemedewerker.
15:00 - 15:30
FAQ en koffiepauze
15:30 - 16:30
Workshopronde 3
Ziekteverzuim en de re-integratieverplichtingen van de werkgever
Pim Berkhout - De Arbodienst
Als OR heeft u niet alleen invloed op het re-integratiebeleid van uw werkgever via het instemmingsrecht, maar ook bij alle verzuim- en re-integratiereglementen. Zo heeft u als OR ook het recht om de verzuimcijfers van de organisatie in te zien. Vaak krijgt u die van de bestuurder, soms zult u ze via het informatierecht moeten opvragen. Maar wat kunt u met deze gegevens? Wat nou als blijkt dat het ziekteverzuim uit de hand dreigt te lopen? Als OR heeft u verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan een lager ziekteverzuim. Met name als het gaat om preventieve maatregelen. Welke mogelijkheden zijn dit en hoe geeft u daar vorm aan?
Arbobeleidscyclus: Neem als OR het initiatief
Emelda Hendriks - Cintea
Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kunt u vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken. Tijdens deze workshop doorlopen we de cyclus en laten zien op welke momenten de OR maximale invloed heeft.
De kostenkant van Psychosociale arbeidsbelasting
Her Grimbergen - Driekant Training & Advies
Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Een onderwerp dus dat steeds vaker op de agenda staat. En terecht! Toch lukt het veel organisaties niet om de werkdruk structureel te verlagen en oorzaken van stress te voorkomen.

En dat is een gemiste kans. Want Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een gigantische verborgen kostenpost. Hoe kunt u als OR deze kosten inzichtelijk maken en daarmee de noodzaak tot verandering?
16:30 - 17:00
Plenaire afsluiting & borrel

Partners

Bij OR Academy kunt u terecht voor al uw trainingen op het gebied van medezeggenschap. Alle relevante thema's bieden we aan. Onze trainingen kenmerken zich door kwaliteit en zijn zeer scherp geprijsd! De deelnemers geven onze trainingen een ruime 8. Als iemand uiteindelijk niet tevreden is kan hij/zij gebruik maken van de 'niet goed, geld terug' garantie.
Merlijn Medezeggenschap, onderdeel van de Merlijn Groep, is dé partij die praktisch toepasbare kennis en vaardigheden bijbrengt die op elke situatie van de klant is geënt. Jarenlange ervaring en deskundigheid staan hiervoor garant. De trainers, coaches en adviseurs van Merlijn Medezeggenschap zijn naar ervaring, kennis en deskundigheid ingedeeld naar specialistische bedrijven, instellingen en branches.
De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en een regionale aanpak. De Arbodienst adviseert en ondersteunt aangesloten werkgevers in heel Nederland bij een gedegen arbo- en verzuimbeleid en aangesloten werknemers bij een duurzame re-integratie. Daarbij heeft De Arbodienst regelmatig contact met de ondernemingsraad.
Cintea geeft trainingen, advies, coaching en mediation aan OR’en. Wij delen onze visie op medezeggenschap en veranderprocessen en zetten onze aanvullende kwaliteiten in om mensen en organisaies in beweging te brengen
Driekant Training en Advies is opgericht door Her Grimbergen. Niet alleen voor medezeggenschapsorganen, maar ook alle lagen binnen bedrijven en branche organisaties. Zingeving voor mens en bedrijf is leidraad voor zijn professionele handelen; “meer dan twee” is het motto van zijn bedrijf Driekant Training en Advies. Drs. Her Grimbergen is historicus en als trainer, coach en adviseur actief.