Programma-overzicht

9:00 - 9:30 uur
Inloop met koffie en thee
9:30 - 9:40 uur
Opening door dagvoorzitter
9:40 - 10:20
Plenair college 1
Arbobeleid van de toekomst
Tijdens de opening nemen we u mee langs de belangrijkste aandachtspunten rondom het arbobeleid van de toekomst.
10:20 - 11:00
Plenair college 2
Afrekenen met ongewenst gedrag
Marianne van der Meulen - Merlijn Medezeggenschap
Pesten, intimidatie en agressie. Allemaal vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Telkens weer blijkt uit onderzoek dat een schrikbarend aantal werknemers last heeft van ongewenst gedrag. Niet alleen ontzettend schadelijk voor de (psychische) gezondheid van werknemers, maar ook voor de organisatie.
Hoe kunt u als OR uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit soort gedrag? In deze workshop kijken we naar een scala aan instrumenten, waaronder de interne klachtenregeling en een gedragsprotocol. Uiteraard komen de bevoegdheden van de OR op dit terrein ook aan bod.
11.00 - 11.30
FAQ en koffiepauze
11:30 - 12:30
Workshopronde 1
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Marianne van der Meulen - Merlijn Medezeggenschap
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in uw organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?
Invloed op arborisico's
Simon Troost - OR Academy
Overal waar gewerkt wordt zijn arborisico's: gezondheidsrisico's die je kunt oplopen tijdens het werk. Als ondernemingsraad heeft u een belangrijke rol bij het in kaart brengen van deze risico's en ervoor zorgen dat de risico's zoveel mogelijk worden beperkt. Maar hoe pakt u deze rol met verve op?
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn vaak gevaarlijker dan we zelf beseffen. Volgens de Inspectie SZW krijgt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in veel organisatie niet de aandacht die het verdient. Met als gevolg: onnodig veel beroepsziekten en 3.000 doden per jaar! Helaas hebben we hier uit het verleden en recentelijk vele voorbeelden van. Denk aan de blootstelling aan chroom 6 bij defensie en aan de blootstelling aan asbest in de bouw.
Wat weet u als OR eigenlijk van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Met deze workshop krijgt u inzage in de verplichtingen rondom het in kaart brengen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals aangeven staan in de arbowetgeving. Zodat u weet welke rol u kunt en moet spelen als OR om deze blootstelling terug te dringen.
Stress en werkdruk: beroepsziekte nummer 1
Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Een onderwerp dus dat steeds vaker op de agenda staat. En terecht! Toch lukt het veel organisaties niet om de werkdruk structureel te verlagen en oorzaken van stress te voorkomen. Vaak is dat omdat organisaties kiezen voor ‘quick fixes’. Niet de kern van het probleem, maar de gevolgen worden aangepakt.

Hoe kan de OR helpen bij het aanpakken van dit probleem, zonder meteen te roepen dat er meer personeel bij moet?
12:30 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 14:00
Plenair - Mindmagicshow
14:00 - 15:00
Workshopronde 2
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?
Aan de slag met de RI&E
Simon Troost - OR Academy
Wat houdt een RI&E in, wat kun je ermee en hoe kun je als OR hiermee aan de slag? Na afloop van deze workshop weet u wat u kunt, wat er wettelijk verplicht is, en hoe u als OR zo goed mogelijk uw rol hierin kunt oppakken, om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving binnen uw organisatie.
VGWM-commissie
Emelda Hendriks - Cintea
Het instellen van een VGWM-commissie biedt vele voordelen voor een OR. Niet alleen kan de VGWM-commissie een OR ontzien op het gebied van arbo, ook kan specialistische kennis beter ingezet worden. Welke voordelen heeft een dergelijke commissie nog meer, hoe functioneert deze commissie in de praktijk en welke bevoegdheden horen daarbij?
Vorm een team met de bedrijfsarts en preventiemedewerker
Pim Berkhout - De Arbodienst
Sinds de vernieuwing van de Arbowet, een jaar geleden, heeft uw OR meer bevoegdheden rondom de aanstelling van arbo-arts en preventiemedewerker. Na een korte toelichting hierop, kijken we een stap verder: hoe richt je een goede samenwerking met deze twee belangrijke ‘stakeholders’ in het arbo-proces in? En waarom is dit belangrijk?
15:00 - 15:30
FAQ en koffiepauze
15:30 - 16:30
Workshopronde 3
Ziekteverzuim
Pim Berkhout - De Arbodienst
Als OR heeft u recht om de verzuimcijfers van de organisatie in te zien. Vaak krijgt u die van de bestuurder, soms zult u ze via het informatierecht moeten opvragen. Maar wat kunt u met deze gegevens? Wat nou als blijkt dat het ziekteverzuim uit de hand dreigt te lopen? Als OR heeft u verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan een lager ziekteverzuim. Met name als het gaat om preventieve maatregelen. Welke mogelijkheden zijn dit en hoe geeft u daar vorm aan?
Arbobeleidscyclus: Neem als OR het initiatief
Emelda Hendriks - Cintea
Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kunt u vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken. Tijdens deze workshop doorlopen we de cyclus en laten zien op welke momenten de OR maximale invloed heeft.
Arbo & Flexarbeid
Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een flexibel dienstverband, met name uitzendkrachten en payrollers, structureel vaker te maken hebben met bedrijfsongevallen. Zij zijn vaak minder goed geschoold en kennen de procedures niet voldoende. Hoe vergroot u de veiligheid voor flexkrachten?
16:30 - 17:00
Plenaire afsluiting & borrel

Partners

Bij OR Academy kunt u terecht voor al uw trainingen op het gebied van medezeggenschap. Alle relevante thema's bieden we aan. Onze trainingen kenmerken zich door kwaliteit en zijn zeer scherp geprijsd! De deelnemers geven onze trainingen een ruime 8. Als iemand uiteindelijk niet tevreden is kan hij/zij gebruik maken van de 'niet goed, geld terug' garantie.
Merlijn Medezeggenschap, onderdeel van de Merlijn Groep, is dé partij die praktisch toepasbare kennis en vaardigheden bijbrengt die op elke situatie van de klant is geënt. Jarenlange ervaring en deskundigheid staan hiervoor garant. De trainers, coaches en adviseurs van Merlijn Medezeggenschap zijn naar ervaring, kennis en deskundigheid ingedeeld naar specialistische bedrijven, instellingen en branches.
De Arbodienst is een gecertificeerde arbodienst met een landelijke dekking en een regionale aanpak. De Arbodienst adviseert en ondersteunt aangesloten werkgevers in heel Nederland bij een gedegen arbo- en verzuimbeleid en aangesloten werknemers bij een duurzame re-integratie. Daarbij heeft De Arbodienst regelmatig contact met de ondernemingsraad.
Cintea geeft trainingen, advies, coaching en mediation aan OR’en. Wij delen onze visie op medezeggenschap en veranderprocessen en zetten onze aanvullende kwaliteiten in om mensen en organisaies in beweging te brengen