Programma-overzicht

9:00 - 9:30 uur
Inloop met koffie en thee
9:30 - 9:45 uur
Opening door dagvoorzitter
9:45 - 10:15
Plenair college 1
Arbobeleid van de toekomst - keynote
Tijdens de opening neemt de dagvoorzitter u mee langs de belangrijkste aandachtspunten rondom het arbobeleid van de toekomst.
10:15 - 11:00
Plenair college 2
Afrekenen met ongewenst gedrag
Pesten, intimidatie en agressie. Allemaal vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Telkens weer blijkt uit onderzoek dat een schrikbarend aantal werknemers last heeft van ongewenst gedrag. Niet alleen ontzettend schadelijk voor de (psychische) gezondheid van werknemers, maar ook voor de organisatie.
Hoe kunt u als OR uw steentje bijdragen aan het terugdringen van dit soort gedrag? In deze workshop kijken we naar een scala aan instrumenten, waaronder de interne klachtenregeling en een gedragsprotocol. Uiteraard komen de bevoegdheden van de OR op dit terrein ook aan bod.
11.00 - 11.30
FAQ en koffiepauze
11:30 - 12:30
Workshopronde 1
Samenwerken met de vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke positie vervullen in uw organisatie, zeker als het gaat om een goede uitvoering van het arbobeleid. Maar wat doet een vertrouwenspersoon precies? En hoe zorg je ervoor dat een vertrouwenspersoon onafhankelijk en transparant functioneert? Tijdens deze workshop belichten we de rol van de OR bij de vertrouwenspersoon. Welke bevoegdheden heeft de OR rondom de aanstelling van zo’n functie? Maar net zo belangrijk: hoe kan de OR optimaal samenwerken met de vertrouwenspersoon en zo het arbobeleid bevorderen?
Starten met VGWM
Net nieuw in de VGWM-commissie of pakt uw OR het thema voor het eerst op? Dan is deze workshop voor u! Wat mag en kan de OR om invloed uit te oefenen op VGWM-terreinen?
Gevaarlijke stoffen
Gevaarlijke stoffen zijn vaak gevaarlijker dan we zelf beseffen. Volgens de Inspectie SZW krijgt de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in veel organisatie niet de aandacht die het verdient. Met als gevolg: onnodig veel beroepsziekten en 3.000 doden per jaar! Helaas hebben we hier uit het verleden en recentelijk vele voorbeelden van. Denk aan de blootstelling aan chroom 6 bij defensie en aan de blootstelling aan asbest in de bouw.
Wat weet u als OR eigenlijk van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen in uw bedrijf? Met deze workshop krijgt u inzage in de verplichtingen rondom het in kaart brengen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals aangeven staan in de arbowetgeving. Zodat u weet welke rol u kunt en moet spelen als OR om deze blootstelling terug te dringen.
Stress en werkdruk: beroepsziekte nummer 1
Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Een onderwerp dus dat steeds vaker op de agenda staat. En terecht! Toch lukt het veel organisaties niet om de werkdruk structureel te verlagen en oorzaken van stress te voorkomen. Vaak is dat omdat organisaties kiezen voor ‘quick fixes’. Niet de kern van het probleem, maar de gevolgen worden aangepakt.

Hoe kan de OR helpen bij het aanpakken van dit probleem, zonder meteen te roepen dat er meer personeel bij moet?
12:30 - 13:30
Lunchpauze
13:30 - 14:00
Plenair - After lunch opfrisser
14:00 - 15:00
Workshopronde 2
Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid is op dit moment binnen vrijwel elke organisatie een toverwoord. Wat is het nu precies? En hoe kan de OR een actieve rol vervullen om ervoor te zorgen dat werknemers optimaal worden ingezet binnen het bedrijf en tegelijkertijd met plezier aan het werk zijn en blijven?
Aan de slag met de RI&E
Wat houdt een RI&E in, wat kun je ermee en hoe kun je als OR hiermee aan de slag? Na afloop van deze workshop weet u wat u kunt, wat er wettelijk verplicht is, en hoe u als OR zo goed mogelijk uw rol hierin kunt oppakken, om te komen tot een veilige en gezonde werkomgeving binnen uw organisatie.
VGWM-commissie
Het instellen van een VGWM-commissie biedt vele voordelen voor een OR. Niet alleen kan de VGWM-commissie een OR ontzien op het gebied van arbo, ook kan specialistische kennis beter ingezet worden. Welke voordelen heeft een dergelijke commissie nog meer, hoe functioneert deze commissie in de praktijk en welke bevoegdheden horen daarbij?
Vorm een team met de arbo-arts en preventiemedewerker
Sinds de vernieuwing van de Arbowet, een jaar geleden, heeft uw OR meer bevoegdheden rondom de aanstelling van arbo-arts en preventiemedewerker. Na een korte toelichting hierop, kijken we een stap verder: hoe richt je een goede samenwerking met deze twee belangrijke ‘stakeholders’ in het arbo-proces in? En waarom is dit belangrijk?
15:00 - 15:30
FAQ en koffiepauze
15:30 - 16:30
Workshopronde 3
Ziekteverzuim
Als OR heeft u recht om de verzuimcijfers van de organisatie in te zien. Vaak krijgt u die van de bestuurder, soms zult u ze via het informatierecht moeten opvragen. Maar wat kunt u met deze gegevens? Wat nou als blijkt dat het ziekteverzuim uit de hand dreigt te lopen? Als OR heeft u verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan een lager ziekteverzuim. Met name als het gaat om preventieve maatregelen. Welke mogelijkheden zijn dit en hoe geeft u daar vorm aan?
Arbobeleidscyclus: Neem als OR het initiatief
Arbobeleid is een terugkerend onderwerp in elke organisatie. Door het te zien als een cyclus, kan een organisatie er op een structurele wijze mee omgaan. Zo’n cyclus kunt u vormgeven aan de hand van vijf W’s: willen, weten, wegen, werken en waken. Tijdens deze workshop doorlopen we de cyclus en laten zien op welke momenten de OR maximale invloed heeft.
Arbo & Flexarbeid
Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een flexibel dienstverband, met name uitzendkrachten en payrollers, structureel vaker te maken hebben met bedrijfsongevallen. Zij zijn vaak minder goed geschoold en kennen de procedures niet voldoende. Hoe vergroot u de veiligheid voor flexkrachten?
16:30 - 17:00
Plenaire afsluiting & borrel

Partners

Bij OR Academy kunt u terecht voor al uw trainingen op het gebied van medezeggenschap. Alle relevante thema's bieden we aan. Onze trainingen kenmerken zich door kwaliteit en zijn zeer scherp geprijsd! De deelnemers geven onze trainingen een ruime 8. Als iemand uiteindelijk niet tevreden is kan hij/zij gebruik maken van de 'niet goed, geld terug' garantie.
Als OR en VGWM-commissie moet u van veel dingen verstand hebben en over veel verschillende onderwerpen een mening vormen en advies geven. Soms moet u uw kennis vergroten of wilt u sparren met een specialist over complexe vraagstukken. Als marktleider en onafhankelijk trainings- en adviesbureau voor de medezeggenschap heeft SBI Formaat alle kennis en kunde in huis om u snel, adequaat en deskundig te trainen, coachen of adviseren. We hebben meer dan 50 jaar ervaring in de medezeggenschap en dat betekent dat we vanuit een stevige basis werken aan een goede ondersteuning.